- 45,00 zł za dziecko
- 2 godziny zabawy
- słodycze typu paluszki, flipsy, popcorn, kruche ciasteczka
- 0,5 L napoju na dziecko/woda bez ograniczeń
- kolorowa zastawa

- 50,00 zł za dziecko
- 2,5 godziny zabawy
- słodycze typu paluszki, flipsy, popcorn, kruche ciasteczka
- 0,5 l napoju na dziecko / woda bez ograniczeń
- lody lub muffinki/babeczki
- kolorowa zastawa

- 60,00 zł za dziecko
- 3 godziny zabawy
- słodycze typu paluszki, flipsy, popcorn, kruche ciasteczka
- 0,5 l napoju na dziecko / woda bez ograniczeń
- lody lub muffinki/babeczki
- szampan bezalkoholowy
- jedna z opcji do wyboru: baloniki, tatuaże brokatowe
- pizza, kolorowa zastawa

Dodatkowo można zamówić

- tort (mały-90 zł, średni – 120 zł, duży – 150 zł)
- malowanie buziek – 7 zł/os.
-modelowane baloniki – 7 zł/szt.
- tatuaże brokatowe – 7 zł/ szt.
- pinia ta wypełniona cukierkami „Zozole” oraz zabawkami – 120 zł

Minimalna ilość dzieci – 5.
Od 7 dzieci w cenie jest zawarty animator.

REGULAMIN ORGANIZACJI URODZIN W SALI ZABAW „BEE HAPPY

 

§1 Rezerwacja terminu przyjęcia urodzinowego

 

 1. Termin urodzin można wstępnie zarezerwować, osobiście lub telefonicznie.  W terminie do  5 dni należy osobiście  wypełnić formularz urodzinowy oraz wpłacić zaliczkę w kwocie 100 zł (w przypadku rezerwacji tortu równowartość ceny zakupu tortu nie mniej niż 100 zł). W razie braku wpłaty zaliczki, termin rezerwacji automatycznie jest anulowany.
 2. Wpłatę zaliczki dokonuje się gotówką w recepcji Sali Zabaw.
 3. Wypełnienie formularza oraz wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu urodzinowego oraz regulaminu Sali Zabaw.
 4. W przypadku rezygnacji w terminie 5 dni przed planowaną imprezą zaliczka jest zwracana w formie voucherów do wykorzystania w Sali Zabaw.
 5. W przypadku choroby dziecka/dzieci Klient może przenieść urodziny na inny termin nie tracąc zaliczki najpóźniej 2 dni przed urodzinami, w przeciwnym razie zaliczka przepada.
 6. Zamawiający zobowiązany jest do potwierdzenia organizatorowi liczby uczestników imprezy urodzinowej – najpóźniej do godziny 1600, w dniu poprzedzającym termin imprezy.  W przypadku braku potwierdzenia ilości gości urodzinowych, przyjęcie przygotowane będzie zgodnie ze wstępnymi ustaleniami i tak też zostaje naliczona płatność.

  §2 Płatności

 

 1. Rozliczenie przyjęcia urodzinowego następuje zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami po zakończonej imprezie z uwzględnieniem wcześniej wpłaconej zaliczki.
 2. W przypadku mniejszej ilości gości urodzinowych w dniu imprezy niż na zgłoszeniu, Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za całą rezerwację.
 3. W przypadku zwiększenia liczby gości urodzinowych, Klient jest zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty za każdą kolejną osobę zgodnie z cennikiem urodzinowym. 
 4. W przypadku odwołania przyjęcia urodzinowego z przyczyn zawinionych przez Organizatora, zwraca on Klientowi pełną kwotę wpłaconej wcześniej zaliczki.

   

  §3 Uczestnicy przyjęcia urodzinowego

 

 1. Urodziny organizowane są dla minimum 5 dzieci, maksymalnie do 25 dzieci;
 2. Przy ilości min 7 osób w cenie zawarty jest animator, którzy przeprowadza gry i zabawy oraz sprawuje opiekę nad uczestnikami przyjęcia urodzinowego.
 3. Za uczestnika uważa się dziecko w wieku od 1 do 12 roku życia
 4. Jest możliwość zorganizowania urodzin dla 5 – 6 osób bez animatora i bez dodatkowych atrakcji (malowanie twarzy, baloniki), lub z animatorem, ale za dodatkową opłatą 100 zł.
 5. Podczas jednego przyjęcia urodzinowego świętować może maksymalnie dwóch solenizantów po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Salą Zabaw.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu zamieszczonego w Sali Zabaw, a także stosowania się do poleceń i wskazań opiekunów i personelu. Jeśli dziecko zostaje na urodzinach samo (bez rodzica/opiekuna) odpowiedzialność za nie ponosi osoba dorosła organizująca urodziny.
 7. W trakcie trwania przyjęcia urodzinowego opiekun/klient solenizanta musi przebywać w Sali.

  §
  4 Postanowienia Ogólne

   

 1. Impreza urodzinowa organizowana jest w jednym z boksów urodzinowych, które znajdują się na terenie Sali Zabaw.
 2. Poczęstunek w trakcie imprezy urodzinowej (zgodny z zamówionym pakietem) jest poczęstunkiem dla dzieci będących uczestnikami imprezy urodzinowej.
 3. Ze względów higieniczno-sanitarnych poczęstunek przygotowany dla uczestników imprezy urodzinowej może być spożywany wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym.
 4. Na teren Sali Zabaw nie wnosimy własnego jedzenia oraz napojów (dotyczy również tortu, ciasta).
 5. Jest możliwość rezerwacji stolika dla rodziców w ilości nie większej jak ilość dzieci biorących udział w urodzinach połączony z  konsumpcją serwowaną w Sali Zabaw (kawa, herbata, napoje zimne, ciasta).
 6. Poczęstunek dla rodziców/opiekunów (kawa, herbata, ciasta itp.) serwowany jest za dodatkowa opłatą w znajdującej się na terenie Sali Zabaw kawiarence.
 7. Sala Zabaw umożliwia zamówienie wybranego tortu z katalogu wypieków po wcześniejszej wpłacie zaliczki zgodnie z cennikiem. W przypadku rezygnacji z imprezy w okresie krótszym niż 2 dni od terminu rozpoczęcia imprezy wpłacona kwota za zamówiony tort/muffinki nie podlega zwrotowi, zwrotowi podlega zamówiony tort/muffinki aczkolwiek jedynie w dniu planowanej imprezy – do godziny 20.00. Po tym terminie nie podlega zwrotowi ani gotówka ani tort/muffinki.
 8.  W ramach organizowanego przyjęcia urodzinowego sala zabaw  pozostaje dostępne dla klientów indywidualnych. Co wiąże się z brakiem możliwości rezerwacji Sali zabawowej na wyłączność przyjęcia urodzinowego w godzinach otwarcia Sali Zabaw.
 9.  Opiekę nad uczestnikami przyjęcia urodzinowego sprawuje rodzic lub pełnoprawny opiekun solenizanta. Ponosi on tym samym pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu lub na osobie wyrządzone przez gości urodzinowych.
 10. Organizacja przyjęcia urodzinowego w Sali Zabaw wiąże się z oświadczeniem Klienta, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa solenizanta oraz zaproszonych gości urodzinowych w przyjęciu urodzinowym.
 11. Osoby dorosłe chcące przebywać na terenie sali zabaw zobowiązane są założenia jednorazowych ochraniaczy na swoje obuwie lub przebywać w skarpetkach. Dzieci bawią się w skarpetkach.
 12. Uczestników zabawy i wszystkich gości urodzinowych obowiązuje regulamin przyjęcia urodzinowego oraz regulamin sali zabaw.
 13. Na terenie sali zabaw nie spożywamy napoi alkoholowych.

  §5
   Dane osobowe i wizerunek

 

 1. W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 ustawy o ochronie danych osobowych RODO informuje się, że dane Klientów będą przetwarzane przez Organizatora na potrzeby organizacji urodzin, który jest Administratorem Danych.
 2. Chęć skorzystania z przyjęcia urodzinowego w Sali Zabaw wiąże się ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Klienta, solenizanta oraz gości urodzinowych. Klient ma prawo wglądu w swoje dane osobowe i prawie ich poprawienia.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018.
 4. Klient wyraża zgodę na robienie zdjęć oraz nagrywania filmów podczas przyjęcia urodzinowego oraz umieszczanie ich na stronie internetowej, innych portalach społecznościowych i w siedzibie sali zabaw.
 5. Jeżeli prawny opiekun dziecka, którego wizerunek został przedstawiony w w/w miejscach nie wyraża na to zgody, wówczas zobowiązany jest poinformować Salę Zabaw o swojej decyzji. Sala zabaw niezwłocznie po otrzymaniu sprzeciwu usunie zdjęcie lub nagranie.

 
§6 Siła wyższa

 

Organizator i Klient nie będą pociągnięci do odpowiedzialności za brak wykonania postanowień zawartych w Formularzu Zamówienia Przyjęcia Urodzinowego, jeśli niewykonanie zostało spowodowane czynem  o charakterze siły wyższej, takim jak: brak dostawy energii elektrycznej, działanie jednostki rządowej, cywilnej bądź wojskowej, zamieszki, strajk, pożar, wybuch lub powódź.

 

 

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA PRZYJĘCIA URODZINOWEGO

Pobierz

 

.